ویکی سولو لولینگ

ایستگاه متروی هاپجئونگ

اشتراک‌گذاری

ایستگاه متروی هاپجئونگ

Hapjeong Subway Station

ایستگاه متروی هاپجئونگ - سولو لولینگ

رتبه

رتبه E

باس

کاساکا آبی نیش-سمی

جانوارن جادویی

رایکان‌های نیش-فولادی
بریگا تیز-پنجه
ریزان سایه-سیاه

مرگ‌ها

هیچ

اولین نمایش

چپتر ۱۲ (وبتون)

ایستگاه متروی هاپجئونگ (Hapjeong Subway Station) یک سیاهچال فوری بود که سونگ جین‌وو کلید آن را از یک جعبه تصادفی بدست آورد.

این سیاهچال از ورودی سوم ایستگاه مترو هاپجئونگ استفاده می‌کند. ساکنان آن لایکان نیش-فولادی، بریگا پنجه-تیز و ریزان سایه-سیاه بودند. باس این سیاهچال نیز فرمانروای مرداب، راساکای آبی نیش-سمی بود.

صفحات دیگر