بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رسانه

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
مانگا .  - وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

مانگا

وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم (That Time I Got Reincarnated as a Slime) یک مانگای اقتباسی از یک لایت ناول به همین نام است. این مجموعه توسط تایکی کاواکامی تصویرگری شده است. علاوه بر داستان اصلی، تعدادی داستان جانبی و اسپین-آف نیز بر اساس این مجموعه ساخته شده است. مانگای اصلی شامل ۱۹ […]