بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هیولا

اشتراک‌گذاری

هیولا

Monster

روماجی

مامونو

درجه مصیبت

مختلف

اولین نمایش

جلد ۱ (لایت ناول)
چپتر ۱ (مانگا)
قسمت ۱ (انیمه)

هیولا (Monster) اشاره به تمام گونه‌های با انرژی جادویی دارد. آن‌ها اغلب در برابر انسان‌ها متخاصم هستند و روابط مختلفی با نیمه-انسان‌ها دارند، با این حال در برخی نواحی دنیا مقل فدراسیون جورا تمپست یا ملت مسلح دورف این شرایط مرسوم نیست.

دو زیر شاخه از هیولاها وجود دارند که هوشمند هستند و فرمی شبیه به انسان دارند. یکی از آن‌ها مازوکو است که دارای هوشمندی است و امکان ارتباط با آن وجود دارد. دیگری ماجین است که هیولاهایی با فرم انسانی هستند.

صفحات دیگر