بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

همتای شیطان

اشتراک‌گذاری

همتای شیطان

Demon Peer

همتای شیطان - وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

روماجی

آکوما کو

درجه مصیبت

مصیبت

مسیر تکامل پیشین

شیطان حکمران

مسیر تکامل بعدی

ارباب شیطان

همتای شیطان (Demon Peer) تکاملی از شیطان حکمران و دومین مرحله تکامل مهم گونه شیطان محسوب می‌شود.

همتایان شیطان شناخته شده

  • دیابلو
  • میسری
  • رین
  • تستاروسا
  • کاررا
  • آلتیما
  • موس
  • ویرون
صفحات دیگر