ویکی وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نام

اشتراک‌گذاری

نام‌ها در کنار عنوان‌ها و حفاظت‌های الهی، یکی از خصوصیات اساسی در دنیای «وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم» هستند. نام‌گذاری مشابه با عنوان‌ها به شکل متفاوتی در مورد انسان‌ها و غیر-انسان‌ها کار می‌کنند.

در ابتدا نامگذاری به عنوان فرایندی نشان داده شد که تنها می‌توانست رابطه‌ای میان ارباب و خادم برقرار کند. با این حال، بعدا نشان داده شد که نامگذاری در واقع بسیار بیشتر از آنچه به نظر می‌رسد است، به طوری که افراد با موقعیت برابر می‌توانند یکدیگر را نامگذاری کنند، افراد می‌توانند برای خود نام‌گذاری کنند، و افراد برای زیردستان دیگران می‌توانند نام‌گذاری کنند. تا زمانی که شرایط مناسب از قبل تعیین شده باشد، نامگذاری می‌تواند در بلندمدت بسیار مفید باشد.

نام‌گذاری انسان‌ها

در طول داستان، نام‌گذاری برای انسان‌ها ظاهرا ارزش خاصی نداشت، به جز این که از افراد دیگر تمایز داده شوند. این موضوع به دلیل شکل تمدن و جامعه‌ی انسانی بود که عموما پس از تولد توسط والدینشان نامگذاری می‌شدند. در داستان فقط که هیولاها نام نداشتند و نامگذاری آن‌ها می‌توانست جایگاه آن‌ها را بالا ببرد.

با این حال مشخص نیست که قاعده‌های نام‌گذاری در مورد انسان‌ها صدق می‌کند یا خیر. زیرا انسان‌ها بر اساس قوانین اجتماعی خود نامگذاری می‌شوند و بعید است که یک انسان ناشناس نامی از درجه بالاتر دریافت کند. اگر قاعده‌ی نام‌گذاری در مورد انسان‌ها نیز وجود داشته باشد، احتملا دلیل ضعیف بودن کل جمعیت‌های بشری به این دلیل است که آن‌ها توسط افراد ضعیف نام‌گذاری می‌شوند و از این رو باعث ضعف آن‌ها می‌شود.

نام‌گذاری هیولاها

افراد با توانایی جادویی بالا قادرند هیولاهای بی‌نام را نام‌گذاری کنند. یک هیولا با به دست آوردن نام به یک هیولایی نام‌دار تبدیل می‌شود و موقعیت بالاتری کسب می‌کند، و بسیار قوی‌تر از قبل می‌شود، و حتی گاهی منجر به تکامل آن‌ها می‌شود.

نام
بنیمارو پس از نامگذاری توسط ریمورو به یک کیجین تکامل یافت.

هرچه نام‌دهنده قوی‌تر باشد، امکان جهش در تکامل هیولا بیشتر است، و هرچه نام‌گیرنده قوی‌تر باشد انرژی جادویی بیشتری را از نام‌دهنده می‌گیرد.

از آنجایی که نامگذاری یک هیولا به جادو نیاز دارد، اکثر افراد از انجام این کار خودداری می‌کنند، زیرا بیشتر اوقات انرژی جادویی در اثر نامگذاری به طور دائمی از بین می‌رود و منجر به کاهش ظرفیت جادویی فرد نام‌دهنده می‌شود. گاهی اوقات حتی ممکن است به دلیل از دست دادن بیش از حد انرژی جادویی فرد بمیرد. با این حال، ریمورو با بازیابی انرژی از دست رفته خود از طریق ولدورا به عنوان یک پشتیبان می‌تواند زنده بماند.

بنابراین از آنجایی که نامگذاری در جامعه هیولاها یک اتفاق نادر است، تقریبا همه آن‌ها در تمام عمر خود بدون نام زندگی می‌کنند. هر هیولا پس از نام‌گذاری به طرز شگفت انگیزی از نام‌دهنده سپاسگزاری می‌کند و او را همانند پادشاه یا حتی خدای خود می‌شمارد.

اگر ارباب یک هیولای نام‌گذاری شده بمیرد، وضعیت نام هیولا نیز از بین می‌رود. به همین دلیل بود که ریمورو قادر شد گابیرو را دوباره نام‌گذاری کند.

اگر یک شیطان خودش را با نام اصلی‌اش معرفی کند، می توان از این نام برای دستکاری او استفاده کرد. از این رو عدم معرفی کردن در میان شیاطین امری معقول است.

صفحات دیگر