ویکی وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مهارت

اشتراک‌گذاری

مهارت

Skill

مهارت - وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

روماجی

نوریوکو

کاربران

افراد مختلف از تمام نژادها

مهارت‌ها (Skills) قابلیت‌هایی هستند که در مواقعی نادر می‌توان با رشد فردی آن را به دست آرود. این مهارت با حک شدن بر روح کاربر توسط صدای جهان، و یا با مهارتی دیگر دریافت می‌شود.

مهارت‌ها مانند فرمول‌هایی هستند که وقتی روی روح فرد حک شوند، کاربر می‌تواند به طور غریزی و بدون هیچ گونه تمرینی از آن‌ها استفاده کند، اگرچه کارایی و استفاده موثر از آن‌ها به استعداد و سازگاری کاربر مربوط است و مستلزم به انجام تمرینات مختلف و کارهای سخت است.

دستیابی

یک فرد می‌تواند به پنج روش مهارتی را به دست آورد:

 • با تولد یا تکامل: این روش بیشتر مرتبط به هیولاها است که بر اساس نژادشان با مهارت‌های ذاتی متولد می‌شوند.
 • با تصدیق صدای جهان: با انجام کارهایی برجسته یا استفاده موفق از یک مهارت بدون داشتن آن، این امکان وجود دارد که صدای جهان مهارت مرتبط را به فرد بدهد.
 • با ربودن از سایرین: با دسترسی به روح یک دشمن و شکستن بدن‌های خیالی و معنوی، یا استفاده از مهارت‌های دزدی می‌تواند مهارت یک فرد دیگر را دریافت کرد.
 • اهدای داوطلبانه مهارت‌های قابل تکثیر: به واسطه نام‌گذاری یا از طریق برخی مهارت‌های خاص امکان اشتراک گذاشتن مهارت‌ها با سایرین وجود دارد.
 • ترکیب و تکامل مهارت‌ها: با استفاده از برخی مهارت‌های خاص مثل «انحطاط» می‌تواند مهارت‌ها را ترکیب کرد، یا با بهره بردن از «فستیوال برداش» امکان تکامل مهارت‌ها به نسخه‌ای قوی‌تر وجود دارد.

انواع مهارت‌ها

 • مهارت‌های ذاتی
 • مهارت‌های متداول
 • مهارت‌های اضافی
 • مهارت‌های یکتا
 • مهارت‌های نهایی
 • مقاومت‌ها: نوعی مهارت منفعل که کاربر را قادر می‌کند در شرایطی خاص، پدیده‌ای را به طور فیزیکی و جادویی تحمل کند. دو نوع مهارت «مقاومت» و «باطل‌کننده» وجود دارد که دومی قدرتمندتر است.
صفحات دیگر