ویکی وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مهارت یکتا

اشتراک‌گذاری

مهارت یکتا

Unique Skill

مهارت یکتا - وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

روماجی

یونیکوسوکیرو

تکامل پیشین

مهارت اضافی

تکامل بعدی

اولین نمایش

جلد ۱ (لایت ناول)
چپتر ۱ (مانگا)
قسمت ۱ (انیمه)

مهارت یکتا یا مهارت یونیک (Unique Skill) همانند نامشان مهارت‌هایی خاص هستند که تنها یکی از آن در یک زمان وجود دارد. این مهارت‌ها مرحله‌ی بعدی تکامل «مهارت‌های اضافی» هستند که با عنوان «شکل ذهن» نیز توصیف شده‌اند.

خصوصیات

مهارت‌های یکتا اغلب از چندین مهارت فرعی تشکیل شده است که ممکن است «مهارت‌های متداول» یا «مهارت‌های اضافی» باشند.

برای کسب مهارت‌های یکتا، شرایطی وجود دارد که باید رعایت شود. یکی از شرایط این است که کاربر باید خواسته‌هایی داشته باشد. کسی که هیچ خواسته یا احساس قوی نداشته باشد نمی‌تواند یک مهارت یکتا به دست آورد، زیرا مهارت‌های یکتا «شکل ذهن» هستند. حتی اگر شخصی با موفقیت یک مهارت یکتا را از فرد دیگری برباید، اگر ماهیت آن با کاربر جدید متناسب نباشد، قدرت مهارت بسیار کاهش می‌یابد. یک شرط دیگر این است که کاربر باید مقدار مشخصی از انرژی جادویی را در اختیار داشته باشد، زیرا به دست آوردن مهارت یکتا باعث می‌شود که انرژی جادویی برای همیشه از دست برود.

به همین دلیل است که ملت‌های انسانی مختلف به دنبال احضار افراد از دنیاهای دیگر هستند، زیرا این افراد هنگام عبور از میان جهان‌ها به دلیل عبور از جهانی فیزیکی به جهانی جسمی و روحی دچار تغییر اساسی می‌شوند و در این روند اغلب جادویی به دست می‌آورند. همچنین احضارشدگان همیشه یک مهارت یکتا به دست می‌آورند و از همین رو ملت‌ها اغلب در زمان احضار، یک نفرین بَرده را روی فرد احضار شده قرار می‌دهند تا از حمله‌ی غیرمنتظره و فرار فرد جلوگیری کنند.

صفحات دیگر