بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مهارت نهایی

اشتراک‌گذاری

مهارت نهایی

Ultimate Skill

مهارت نهایی - وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

روماجی

کیوکیوکو نوریوکو

تکامل پیشین

اولین نمایش

جلد ۵ (لایت ناول)
چپتر ۶۸ (مانگا)
قسمت ۳۵ (مانگا)

مهارت نهایی (Ultimate Skill) فرم تکامل یافته‌ی مهارت یکتا و آخرین مرحله از تکامل مهارت‌ها است.

خصوصیات مهارت نهایی

مهارت‌های نهایی همان‌طور که از نامشان پیداست به کاربر خود قدرتی نهایی می‌دهند تا قوانین طبیعت را کنترل کند. تنها راه مقابله با مهارت نهایی، یک مهارت نهایی دیگر است. این قانون مطلق و غیرقابل انعطاف جهان است.

مهارت‌های این کلاس را نمی‌توان به اشتراک گذاشت یا کپی کرد. فقط یک نفر در جهان ممکن است دارای مهارت این کلاس باشد، تا زمانی که کاربر فعلی آن کشته شود یا به نحوی مهارت خود را از دست بدهد.

کاربران

صفحات دیگر