ویکی وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

عنوان

اشتراک‌گذاری

عنوان‌ها (Titles) در کنار نام‌ها و حفاظت‌های الهی یکی از ویژگی‌های اساسی در دنیای «وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم» است. عنوان‌ها برای توصیف یا تقویت ویژگی خاصی به افراد داده می‌شود. آن‌ها می توانند توسط صدای جهان یا توسط فرد (قدرتمند) دیگری به افراد اعطا شود. مشابه با نام‌ها، عناوین نیز برای انسان‌ها و هیولاها رفتار متفاوتی دارند.

از نظر صدای جهان، عنوان‌ها برای انسان‌ها ارزشی ندارند، و همانند نام‌ها تنها راهی برای تمایز بین انسان‌ها است و فقط مرتبط به فرهنگ، اعتقادات و سیاست آن‌ها است. با این حال برای هیولا عناوین می‌توانند بسیار مهم باشند.

وقتی تغییرات مهمی که توسط صدای جهان تشخیص داده شود، یک هیولا می‌تواند به طور خودکار عنوانی را به دست آورد. اولین نمونه مشاهده شده در داستان زمانی بود که ریمورو به نام‌گذاری گابلین‌ها و گرگ‌ها پرداخت و با عنوان «کسی که بر هیولاها حکمرانی می‌کند» شناخته شد.

افراد قدرتمند همچنین می توانند به زیردستان خود عناوین اعطا کنند، موردی که در زمان تاسیس دوازده نگهبان ریمورو دیده شد.

عناوین تاثیر قابل توجهی در رشد احتمالی هیولا در آینده دارند. اگر هیولایی عنوانی را بدست آورد که شباهت یا نسبت کمی به ویژگی‌های او داشته باشد، در نهایت می‌تواند او را ضعیف‌تر کند، یا سرعت رشد او را در زمینه‌هایی کاهش کند.

نویسنده‌ی مجموعه در مواردی تمایز زیادی برای عنوان‌ها و نژادها قائل نشده و از واژه‌ای یکسان استفاده کرده است که می‌تواند ابهام‌آمیز باشد.

عناوین شناخته شده

  • اژدهای طوفان: عنوان ولدورا به عنوان یکی از اژدهایان حقیقی
  • اژدهای سوزاندن: عنوان ولگریند به عنوان یکی از اژدهایان حقیقی
  • اژدهای یخ سفید: عنوان ولزادو به عنوان یکی از اژدهایان حقیقی
  • کسی که بر هیولاها حکمرانی می‌کند: اولین عنوان ریمور بعد از نام‌گذاری گابلین‌ها و گرگ‌ها وحشت
  • ارباب شیطان
  • قهرمان
  • ارباب شیطان بزرگ
  • نیمه خدا
صفحات دیگر