بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شیطان

اشتراک‌گذاری

شیطان

Demon

شیطان - وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

روماجی

آکوما زوکو

نام مستعار

همتای شیطان
شیطان حکمران
شیطان بزرگ
شیطان کوچک

درجه مصیبت

مختلف

شیاطین (Demons) هیولاهایی هستند که شکل زندگی معنوی مشابه با ارواح یا فرشتگان دارند. آن‌ها به طور معمول بدن ندارند، زیرا در دنیای روح هستند و عمدتا بی هدف در این دنیا سرگردانند. به طور پیش فرض اکثر شیاطین نامی ندارند و هیچ گونه احساسی از خود ندارند. در این میان استثناهایی وجود دارد و شیطانی هستند که پس از چندین بار احضار و تماس با جهان مادی دچار خودشیفتگی شده‌اند.

در دنیای روح، شیاطین تقریبا با افزایش سن قدرت و اعتبار پیدا می‌کنند. هرچه شیطان بزرگتر باشد قوی‌تر است. با این حال زمان زیادی طول می‌کشد تا واقعا در دنیای روح قوی شوند، زیرا شیاطین با محدودیت انرژی جادویی روبرو هستند که آن‌ها را مجبور می‌کند به جای این انرژی، مهارت و کارآمدی خود را تقویت کنند.

یک شیطان فریبنده قوی‌ترین تنوع این گونه محسوب می‌شود، اما تنها یک استثنا وجود دارد که از آن قوی‌تر است. این مورد مربوط به ارباب شیطان گای کریمسون است که به مرحله تکامل شیطان رسیده است. به طور کلی همه شیاطین دارای مقاومت قوی در برابر جادو هستند.

احضار شدن

شیاطین را می‌توان از دنیای روح به جهان مادی فرا خواند. شیاطین معمولا جدی هستند و به قراردادها احترام می‌گذارند، اگرچه این موضوع در مورد هر شیطان می‌تواند متفاوت باشد.

قدرت احضارکننده عامل مهمی است زیرا وقتی احضارکننده از نظر شیطان ضعیف پنداشته شود، ممکن است شیطان به احضارکننده خود حمله کند.

یک شیطان برای ماندن در جهان مادی به بدن نیاز دارد، در غیر این صورت جهان مادی شیطان را رد می‌کند.

مراحل تکامل

شیاطین مراحل تکاملی خود را دارند که برخلاف طبقه اجتماعی خود بیشتر مستعد عوامل خارجی جهان مادی هستند، مانند کیفیت پاداش قراردادی، تامین  انرژی جادویی احضارکننده و...

نامگذاری منجر به افزایش قدرت فوری و/یا افزایش مهارت می‌شود. در صورت نامگذاری بسیار قوی ممکن است تکامل به مرحله بعدی رخ دهد.

مراحل اصلی:

  • شیطان کوچک
  • شیطان بزرگ
  • شیطان حکمران
  • همتای شیطان

تغییرات دیگر:

  • عروسک فریبنده
  • عروسک آشوب
صفحات دیگر