بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سانجوشی

اشتراک‌گذاری

سانجوشی

Sanjūshi

سانجوشی - وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

رهبر

کاپیتان

سوفیا
فوبیو

کشور ساکن

پادشاهی جانوری یورازانیا

تعداد اعضا

۳

درجه

وابسته به

جلد ۳ (لایت ناول)
چپتر ۳۶ (مانگا)
قسمت ۱۷ (انیمه)

سانجوشی (Sanjūshi) اشاره به سه بیست‌من یعنی آلبیس، سوفیا و فوبیو دارد. این گروه مستقر در پادشاهی جانوری یورازانیا هستند و در جایگاهی دوم بعد از ارباب شیطانی کاریون قرار دارند.

نفوذ اجتماعی

این گروه در اورازانیا بسیار مورد احترام هستند و پس از ناپدید شدن موقت کاریون، آن‌ها با ارتشی تحت فرماندهی بنیمارو علیه نیروهای کلیمن مبارزه کردند.

ساختار

از آنجا که اورازانیا یک ملت شایسته سالار است، موقعیت کنونی سانجوشی تضمین شده نیست. اگر شخص قوی‌تری در بین جانوران ظاهر شود، اعضای فعلی مجبور هستند با این فرد چالشی داشته باشند و در صورت باخت از موقعیت کنار روند و آن فرد جایگزین شود.

صفحات دیگر