بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رانگا

اشتراک‌گذاری

رانگا

Ranga

رانگا - وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

گونه

گرگ ستاره تمپست

موهبت / حفاظت الهی

نشان طوفان

عنوان

پادشاه گرگ‌ها

نام مستعار

حیوان اهلی ریمورو

مسیر تکامل پیشین

گرگ ستار
گرگ تمپست
گرگ وحشت

جنسیت

مذکر

خانواده

باس گرگ وحشت (پدر)

کشور مورد سکونت

فدراسیون جورا تمپست

پیشه

سایه/حیوان اهلی ریمورو

درجه

S
A (قبلا)
B (قبلا)
C (قبلا)

اولین نمایش

جلد ۱ (لایت ناول)
چپتر ۳ (مانگا)
قسمت ۳ (انیمه)

رانگا (Ranga، به معنی «طوفان/نیش طوفان») یکی از اولین نفرات گروه زیردستان نام‌گذاری شده توسط ریمورو تمپست است. او زیرستی به شدت وفادار به ریمورو است که تقریبا همیشه در سایه ارباب خود ساکن است و انرژی او را جذب می‌کند، و در صورت فراخوانده شدن از سایه خارج می‌شود. رانگا رهبر قبیله گرگ تمپست و پسر یک باس سابق از گرگ‌های وحشت است.

شخصیت

رانگا هیولایی بسیار مغرور و وفادار است. در برابر ریمورو او بسیاری از خصوصیات یک سگ را دارد، مثل وفاداری، تکان دادن دم در مواقع شادی، لیسیدن ریمورو، محافظ بودن و مایل به جلب رضایت ارباب خود.

او تمایل دارد همه چیز از جمله جان خود را برای خوشنودی ریمورو بدهد و هر کاری از دستش برآید برای تحقق این امر انجام می‌دهد.

رانگا در مقابل بیگانگان یک جانور وحشتناک و وحشی است. او با بیگانه‌ها بسیار صریح و بدون هیچ گونه ادبی برخورد می‌کند. او اغلب در مورد آن‌ها مشکوک است.

پیش‌زمینه

او پسر باس گرگ نیش‌دار بود. بعد از این که پدر رانگا شکست خورد و جذب ریمورو شد، او و گروهش پس از نبرد به پیروان ریمورو تبدیل شدند و هیچ کینه‌ای نسبت به او نداشتند.

صفحات دیگر