ویکی وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ده ارباب هزارتو

اشتراک‌گذاری

ده ارباب هزارتو

Ten Lords of the Labyrinth

ده ارباب هزارتو - وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

رهبر

ریمورو تمپست

کاپیتان

زگیون

کشور ساکن

تعداد اعضا

۱۰

درجه

A ویژه - S

وابسته به

هزارتوی رامیریس

اولین نمایش

جلد ۱۲ (لایت ناول)

ده ارباب هزارتو (Ten Lords of the Labyrinth) ده تا از قدرتمندترین افراد و باس‌های طبقات هزارتوی رامیریس هستند.

هزارتوی رامیریس دارای بیش از ۱۰۰ طبقه است که هر طبقه ده طبقه دارای باس مخصوص به خود است. با این حال در طبقه‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ نیز باس‌هایی با نام «۴ پادشاه اژدها» دارد که توسط خود رامیریس نامگذاری شده‌اند، اگرچه انرژی مورد نیاز و نام اژدهایان  توسط ریمورو داده شده است.

اعضا

 • ناظر اربابان هزارتو، زگیون کایزر حشره
 • باس طبقه ۹۹، زفیروس پادشاه اژدهای جهنم
 • باس طبقه ۹۸، بورئاس پادشاه اژدهای یخ‌بسته
 • باس طبقه ۹۷، نوتوس پادشاه اژدهای رعد
 • باس طبقه ۹۶، یوروس پادشاه اژدهای رعشه
 • باس طبقه ۹۰، کومارا نُه سر
 • باس طبقه ۸۹، آپیتو ملکه حشره
 • باس طبقه ۷۰، آدالمن پادشاه جاودانه
  • پیشتاز طبقه ۷۰، آلبرت پالادین مرگ
 • باس طبقه ۶۰، گادرا (قبلا کولوسوس شیطانی)

برتا نیز زمانی یکی از اعضا بود و با نام «مدیر هزارتو» شناخته می‌شد اما گادرا جایگزین او شد.

صفحات دیگر