ویکی وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

حفاظت الهی

اشتراک‌گذاری

حفاظت الهی (Divine Protection) یا موهب که گاهی به طور خلاصه محافظت نامیده می‌شود، یک ویژگی اساسی در دنیای «وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم» است.

از بین مفاهیم حفاظت الهی، نام، و عنوان مبهم‌ترین مورد حفاظت الهی است، زیرا هرگز توضیح داده نشده که واقعا چه چیزی است و تنها با عنوان «اعطای حفاظت» توصیف شده است که از واژه آن نیز پیداست. اما بر اساس نحوه استفاده از این سه می‌توان فرض کرد که حفاظت الهی تقریبا با موقعیتی که فرد به عنوان بخشی از جهان دارد، ارتباط مستقیم دارد.

از آنجا که تنها به سه حفاظت الهی «مناسب» اشاره شده است (طوفان، هزارتو، و ارباب شیطان بزرگ) اطلاع زیادی در مورد کارایی آن وجود ندارد. در هر صورت، ممکن است این «حفاظت‌ها» توسط «مفاهیمی» در سیستم‌های جهان ارائه شود، مثل «دریافت شدن «حفاظت طوفان» توسط «اژدهای طوفان» یا دریافت «حفاظت هزارتو» توسط «ملکه پری». به این معنی که جهان جایگاه‌های خاصی برای چند مفهوم دارد که وقتی فردی بتواند با آن مفاهیم مطابقت داشته باشد می‌تواند حفاظت آن مفهوم را دریافت کند.

همچنین بسیار محتمل است که اژدهایان حقیقی دیگر، حفاظت‌های الهی خود را داشته باشند.

حفاظت‌های الهی شناخته شده

  • تاج طوفان
  • حفاظت تمپست
  • حفاظت طوفان
  • حفاظت هزارتو
  • حفاظت ارباب شیطان بزرگ
  • حفاظت سوزاندن
  • حفاظت یخ سفید
صفحات دیگر