ویکی وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اکتاگرام

اشتراک‌گذاری

اکتاگرام

Octagram

اکتاگرام - وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

روماجی

یاتسوبوشی مائو

تعداد اعضا

۸

درجه

درجه S - درجه S ویژه

اولین نمایش

جلد ۶ (لایت ناول)
چپتر ۸۶ (مانگا)

اکتاگرام (Octagram - به معنی: «هشت ضلعی») یک گروه بسیار قدرتمند از موجودات در جهان هستند. اگرچه تعداد کمی از آن‌ها فعال بوده‌اند، اما همه آن‌ها حداقل دارای درجه S را کسب کرده‌اند.

وقتی زمان تولد یک ارباب شیطانی جدید فرا می‌رسد، سایر اربابان شیطانی ساکت نمی‌مانند. اگر فردی آزادانه خود را یک ارباب شیطانی بنامد، باعث خشم اربابان شیطانی شده و کشته می‌شود. با این حال، اگر این فرد بتواند در برابر خشم اربابان مقاومت کند، خودش به عنوان ارباب شیطانی شناخته می‌شود.

اما فردی با چنین توانایی یک اتفاق معمول نیست. بنابراین، برای اینکه یک غریبه مدعی ارباب شیطانی شود، لازم است حداقل حمایت دو یا چند ارباب شیطانی را به دست آورد.

بین اربابان شیطانی یک پیمان عدم تجاوز وجود دارد، با این حال اگر کسی نبردی را آغاز کند، ممکن است خشم همه‌ی اربابان دیگر را برانگیزد.

این شورا در گذشته نام‌های متفاوتی داشت. در مقطعی این شورا با عنوان «ده ارباب شیطانی بزرگ» شناخته می‌شد که بعدا با پیشنهاد ریمورو توسط اکتاگرام تغییر پیدا کرد. دلیل این تغییر نام به دلیل کاهش اعضا ناشی از مرگ کلایمن، کناره گرفتن فری و کاریون، و همچنین بیدار شدن ریمورو به عنوان یک ارباب شیطان حقیقی بود.

اعضا

صفحات دیگر