ویکی وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اونی عادل

اشتراک‌گذاری

اونی عادل

Fair Oni

اونی عادل - وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

روماکی

یوکی

درجه مصیبت

A - S

مسیر تکامل پیشین

کیجین

تکامل موازی

اونی شرور

اولین نمایش

جلد ۵ (لایت ناول)
چپتر ۶۹ (مانگا)
قسمت ۳۶ (انیمه)

اونی عادل (Fair Oni) یک تکامل نیمه-معنوی از کیجین است که با بهبود بسیار زیاد ویژگی‌های جادویی همراه است. قدرت آن‌ها می‌تواند به سطح قدرت بیدار نشده‌ی یک ارباب شیطان برسد.

تمام بازماندگان روستای اوگر به جز شیون به اونی عادل تکامل یافتند. شیون در عوض به اونی شرور تکامل یافت.

اونی‌های عادل شناخته شده

صفحات دیگر