بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

انرژی جادویی

اشتراک‌گذاری

انرژی جادویی یا ذات جادویی نوع دیگری از انرژی، یا یک نوع ماده‌ی ویژه دارای انرژی است که جدا از انرژی فیزیکی معمول در سراسر دنیا است. گفته شده است که این انرژی سنگ بنای تمام زندگی جادویی/اهریمنی است.

خصوصیات

انرژی جادویی توسط اسپیریترون‌ها (Spiritrons) شکل می‌گیرند. اگرچه انرژی جادویی نوع خاصی از انرژی هستند، اما همچنان می‌توانند تاثیراتی بر مواد فیزیکی و پدیده‌های فیزیکی داشته باشند. بسیاری از فرم‌های زندگی معنوی به طور کامل از انرژی جادویی تشکیل شده‌اند و از این رو حملات فیزیکی هیچ تاثیر موثری بر آن‌ها ندارند. برای آسیب رساندن به آن‌ها نیاز به حملات جادویی، مهارت‌ها، هنرها یا سلاح‌هایی است که قابلیت تاثیرگذاری روی مواد غیر فیزیکی دارند.

قوانین طبیعی دقیقی در مورد انرژی جادویی در فیزیک شناخته نشده است، اما از قوانین فیزیکی معمول مانند قوانین ترمودینامیک یا نگهداری انرژی کاملا شکسته شده است. انرژی جادویی می‌تواند پدیده‌های فیزیکی را از طریق مهارت‌های اضافی «دستکاری» کند که شامل دستکاری آب، دستکاری آتش یا دستکاری مولکولی می‌شود.

موارد بی‌جان

اگرچه انرژی جادویی به عنوان اجزای سازنده زندگی (جادویی/اهریمنی) توصیف شده‌اند، اما می‌توانند اجسام بی‌جان را نیز تحت تاثیر قرار دهند. در مناطقی با غلظت بالای انرژی جادویی مانند «غار مهر و موم» شده و «معده ریمورو»، مواد معدنی و بی‌جان می‌توانند انرژی جادویی را جذب کنند و تبدیل به مواد جادویی مانند سنگ شوند. در چنین مواردی، ماده به عنوان یک جسم بی‌جان باقی می‌ماند اما ویژگی‌هایی شبیه به مواد آلی به دست می‌آورد.

رتبه‌بندی هیولا

یوکی کاگورازاکا در دنیا یک سیستم رتبه‌بدنی هیولاها را بر اساس میزان انرژی جادویی و هوشمندی آن‌ها ایجاد کرد. هیولاهایی که از انرژی جادویی بیشتری بهرمند بودند خطرناک‌تر بودند و رتبه‌ی بالاتری داشتند.

صفحات دیگر