وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

اسپیریت

اشتراک‌گذاری

اسپیریت

Spirit

اسپیریت - وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

روماجی

سیری

اولین نمایش

جلد ۱ (لایت ناول)
چپتر ۱۰ (مانگا)
قسمت ۷ (انیمه)

اسپیریت‌ها (Spirits) همانند شیطان‌ها و فرشته‌ها فرم‌هایی از زندگی معنوی هستند که در دنیای معنوی ساکن هستند. آن‌ها از انرژی طبیعی یا به عنوان شاخه‌هایی از یک اسپیریت بزرگتر به وجود می‌آیند.

اسپیریت‌ها فقط خود را با پنج عنصر طبیعی زمین، فضا، باد، آب و آتش مرتبط می‌دانند. همچنین اسپیریت‌های نور نیز وجود دارند که دوست داشته شدن آن‌ها توسط فردی، از نشانه‌های صلاحیت آن فرد برای قهرمان شدن است.

این ارواح مانند بسیاری از موجودات معنوی می‌توانند از طریق یک حامل با جهان فیزیکی در تعامل باشند. آن‌ها یک مزیت نژادی نسبت به شیاطین دارند، اما در برابر فرشتگان پایین‌تر هستند.