ویکی وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

اسلایم

اشتراک‌گذاری

اسلایم

Slime

اسلایم - وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

روماجی

سورایمو

درجه

نامشخص

تکامل بعدی

اسلایم‌ها (Slimes) هیولاهایی متداول در مجموعه «وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم» هستند و به عنوان یکی از ضعیف‌ترین هیولاها شناخته می‌شوند. آن‌ها گرسنه نمی‌شوند و تنها از انرژی جادویی تغذیه می‌کنند، بنابراین نیاز به تغذیه فییکی ندارند. در نواحی که میزان انرژی جادویی اندک است، آن‌ها از هیولاها و حیوانات کوچک به عنوان جایگزین استفاده می‌کنند.

بدن اسلایم ترکیبی از سلول‌های یکسان است. هر سلول می‌تواند همزمان به عنوان سلول مغزی، عصب و عضله عمل کند. بنابراین از آنجا که فرایند تفکر توسط سلول‌های مختلف در زمان‌های مختلف انجام می‌شود، نیازی به خواب وجود ندارد. اسلایم‌ها با انرژی جادویی حرکت می‌کنند. آن‌ها به اکسیژن نیازی ندارند و نیازی به تنفس ندارند. اسلایم‌هایی که در مناطقی با انرژی محدود زندگی می‌کنند بسیار خشن و قوی هستند که ناشی از شرایط بقا است.

خودآگاهی برای یک اسلایم غیرممکن است. گونه‌ی اسلایم اغلب موجودی بی‌فکری است که فقط جذب، تجزیه و بازسازی می‌شوند. آن‌ها همچنین معمولا قلمروی خود را ترک نمی‌کنند. این امکان وجود دارد که یک اسلایم هوشمند به طور طبیعی به عنوان یک هیولا منحصر به فرد به وجود بیاید، اگرچه هنوز چنین موردی رخ نداده است.

مهارت‌ها

  • آب شدن/حل شدن
  • جذب کردن
  • بازسازی خود