ویکی وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

اسلایم شیطانی

اشتراک‌گذاری

اسلایم شیطانی

Demon Slime

اسلایم شیطانی - وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

روماجی

ما ننسی سیشینتای

درجه مصیبت

S

تکامل پیشین

اسلایم

اولین نمایش

جلد ۵ (لایت ناول)
چپتر ۶۸ (مانگا)
قسمت ۳۵ (انیمه)

اسلایم شیطانی (Demon Slime) مرحله تکامل نهایی ریمورو تمپست به عنوان یک اسلایم است. او با بیدار کردن ارباب شیطان حقیقی در هنگام «فستیوال برداشت» به این مرحله تکامل یافت.

در نتیجه‌ی این تکامل، تمام پارامترهای ریمورو بسیار افزایش یافت و او توانایی پیدا کرد تا آزادانه بین بدن مادی و معنوی تغییر کند. تاکنون هیچ اسلایم دیگری قادر به این تغییر شکل نبوده است.

خصوصیات فیزیکی

اسلایم شیطانی در فرم اسلایم همانند شکل پایه قبلی خود است.  با این حال جرم او افزایش یاتفه و با سرعت زیادی حرکت می‌کند و دارای درخشش طلایی رنگ است. بنا بر گفته‌ی خود ریمورو، فرم اسلایم شیطانی «شکوه بیشتری» نسبت به فرم عادی اسلایم دارد.

در فرم انسانی، ریمورو ظاهری موقر پیدا می‌کند که قادر است هر تماشاچی را صرف نظر از جنسیتش محسور کند.