ویکی وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ارباب شیطانی

اشتراک‌گذاری

ارباب شیطانی

Demon Lord

ارباب شیطانی - وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

روماجی

مائو

درجه مصیبت

بذر ارباب شیطانی: فلاکت، مصیبت
ارباب شیطانی حقیقی: مصیبت، فاجعه

اولین نمایش

جلد ۱ (لایت ناول)
چپتر ۴ (مانگا)
قسمت ۴ (انیمه)

ارباب شیطانی (Demon Lord) اصطلاحی است که به دو منظور استفاده می‌شود، یکی برای کلاس هیولا و دیگری برای یک جایگاه اجتماعی. عموما این اصطلاح اشاره به قدرتمندترین یا بالا رتبه‌ترین هیولاها دارد، با این حال قاعده‌ی مطلقی در مورد این تعریف وجود ندارد و برای نمونه موجوداتی وجود دارند که هیولا نیستند اما در اجتماع‌ها به عنوان ارباب شیطانی شناخته می‌شوند.

با وجود نام شوم ارباب شیطانی اما تمام اربابان نیت بدخواهانه ندارند. از این رو رفتارهای بچگانه رامیریس و میلیم، و مهربانی و سخاوت ریمورو اغلب باعث سردرگمی افراد نا آشنا می‌شود.

در قالب کلاس‌های هیولا

ماجین سطح بالا

ماجین سطح بالا دارای کلاس مخاطره یا کلاس فلاکت هستند و به عنوان ارباب شیطانی شناخته نمی‌شوند و اغلب به عنوان ستوان‌های ارباب‌های شیطانی خدمت می‌کنند، یا هدفشان این است که روزی تبدیل به ارباب شیطانی شوند.

بذر ارباب شیطانی

بذر ارباب شیطانی اشاره به هیولاهایی دارد که شرایط لازم برای شروع «فستیوال برداشت» را برآورده کرده‌اند. از نظر انرژی جادویی آن‌ها در سطح ارباب شیطانی هستند. سطح این افراد می‌تواند در کلاس فلاکت-بالا تا کلاس مصیبت-پایین باشد، اما آن‌ها اغلب از ارباب شیطانی سطح ماجین برتر هستند.

ارباب شیطان حقیقی

ارباب شیطان حقیقی یا ارباب شیطانی بیدار شده یکی از فرم‌های نهایی موجود است که هیولاها می‌توانند به آن دست پیدا کنند. تنها اژدهایان حقیقی هستند که از اربابان شیطان حقیقی برتر هستند.

ارباب‌های شیطان حقیقی برجسته

کلاس فاجعه

  • گای کریمسون
  • میلیم ناوا

کلاس مصیبت

  • لومینوس والنتینه
  • دینو
  • ریمورو تمپست

در قالب جایگاه اجتماعی

ارباب شیطانی خودخوانده

اربابان شیطانی خودخوانده افرادی هستند که مدعی این عنوان هستند. هیچ محدودیتی برای این ادعا وجود ندارد و حتی غیر-هیولاها نیز می‌توانند مدعی چنین چیزی شوند. با این حال این موضوع بسته به قدرت فرد می‌تواند عواقبی به دنبال داشته باشد.

ارباب شیطانی شناخته شده

این افراد خود را ارباب شیطانی می‌دانند و این عنوان‌شان به رسمیت شناخته شده است. این موضوع می‌تواند به دو طریق مختلف محقق شود:

  • توسط اربابان شیطانی دیگر نامزد دریافت این درجه شوند و تحسین اکثریت را به دست آوردند.
  • به عنوان یک ارباب شیطانی خودخوانده اقدام به شکست دادن یک ارباب شناخته شده بکنند.
صفحات دیگر