ویکی وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اتحاد هارلکویین معتدل

اشتراک‌گذاری

اتحاد هارلکویین معتدل

Moderate Harlequin Alliance

اتحاد هارلکویین معتدل - وقتی به عنوان یک اسلایم تناسخ یافتم

رهبر

معاون

لاپلاس

تخصص

همه چیز برای یک قیمت

تعداد اعضا

۴
۵ (قبلا)

درجه

درجه A

اولین نمایش

جلد ۳ (لایت ناول)
چپتر ۳۶ (مانگا)
قسمت ۱۸ (انیمه)

اتحاد هارلکویین معتدل (Moderate Harlequin Alliance) گروهی همه‌کاره هستند که می‌توانند برای انجام کارهای مختلف استخدام شوند. در حال حاضر آن‌ها تحت استخدام یوکی کاگورازاکا هستند، کسی که از متحدان رهبر و بنیان‌گذار این گروه یعنی کاگالی است.

پیش‌زمینه

آن‌ها گروهی از دث‌من‌ها هستند که توسط کاگالی، پیش از صعود به یک ارباب شیطانی ایجاد شدند. اطلاعات زیادی در مورد آن‌ها وجود ندارد.

اعضا

  • کاگالی: رئیس و سازنده گروه
  • لاپلاس دلقک شگفت‌انگیز: معاون رئیس گروه
  • کلیمن دلقک دیوانه (مرده)
  • فوتمن خشمگین
  • تیر دلقک قطره اشک
صفحات دیگر