ویکی ظهور قهرمان سپر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نیمه-انسان‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
رافتالیا .  - ظهور قهرمان سپر

رافتالیا

رافتالیا (Raphtalia) قهرمان مونث اصلی مجموعه ظهور قهرمان سپر است. او اولین همراه واقعی قهرمان سپر است. اگر چه او در ابتدا توسط نائوفومی به عنوان یک برده خریداری شد اما هرگز با او بدرفتاری صورت نگرفت و پیوند قوی بین او و اربابش شکل گرفت. او بعدا به دنیای دیگری سفر کرد و کاتانای […]
خواهر سین .  - ظهور قهرمان سپر

خواهر سین

خواهر سین عضوی قدرتمند از سازمان پشت امواج است که اغلب با پیشگامان امواج در حال آزمایش روی تکنولوژی جدیدشان دیده شده است. شخصیت خواهر سین در زیر رفتار خوب خود یک جنبه‌ی سادیستی پنهان دارد. او دوست دارد برای لذت خود، دیگران از جمله خواهرش را زجر دهد. او کاملا به توانایی‌های خود اطمینان […]
فوهل فایون .  - ظهور قهرمان سپر

فوهل فایون

فوهل فایون (Fohl Fayon) قهرمان دستکش آهنی، یکی از هفت قهرمان ستاره و از همراهان قهرمان سپر است. او قبلا یک جنگجوی کولوسئوم و یکی از بردگان قهرمان سپر بود. در حال حاضر او ساکن روستای لورولونا است و به قهرمانان افسانه‌ای در وظایف‌شان کمک می‌کنند. پیش‌زمینه فوهل یک نیمه-انسان و نیمه-هاکوکو، و برادرزاده آلتکری […]
شیلدینا .  - ظهور قهرمان سپر

شیلدینا

شیلدینا (Shildina) خواهر جوان‌تر سادینا، راهبه میکو سابق کیوتن لو، و ساکن کنونی دره سنگی است. بعد از رویدادهای جلد ۱۹ او تبدیل به قهرمان اوفودا دنیای گلس شد. پیش‌زمینه شیلدینا به عنوان بخشی از دودمان ویژه اورکینوس متولد شد که مرتبط به فرقه اژدهای آبی و امپراتور آسمانی بود. او کودکی سختی داشت و […]
آتلا فایون .  - ظهور قهرمان سپر

آتلا فایون

آتلا (Atla) یک برده خریداری شده توسط نائوفومی در کنار برادش فوهل است تا برای مبارزه با امواج فاجعه به روستای رافتالیا کمک کند. او از آن زمان یکی از متحدان ارزشمند قهرمان سپر بوده است. پیش‌زمینه آتلا از زمان تولد یک بیماری ارثی داشت. او به دلیل این بیماری قادر به دیدن و راه […]
سادینا .  - ظهور قهرمان سپر

سادینا

سادینا (Sadeena) یک نیمه-انسان و همراه قهرمان سپر است. او همچنین یکی از مبارزان برتر روستای لورولونا است. بعد از رویدادهای جلد ۱۹ او تبدیل به قهرمان نیزه دنیای گلس شد. پیش‌زمینه سادینا در جزایر کیوتن لو متولد و بزرگ شد و از یک دودمان ویژه مرتبط با خدای اژدهای آب و امپراتور آسمانی بود. […]
سین لوک .  - ظهور قهرمان سپر

سین لوک

سین لوک (S'yne Lokk) یکی از دارندگان سلاح‌های تابع از یک جهان سقوط کرده است. او اکنون در جهان رافتالیا و به عنوان قهرمان دوزندگی زندگی می‌کند. پیش‌زمینه سین بازمانده‌ای از جهان قبلی خود است. جهان او توسط دیگر جهانیان نابود شد و او موفق شد از طریق سلاح تابع خود زنده بماند و به […]