بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سازمان‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

ارتش امواج

ارتش امواج (Army of the Waves) یا سازمان پشت امواج، آنتاگونیست اصلی مجموعه ظهور قهرمان سپر است. شرح ارتش پشت امواج سازمانی مرموز است که مسئول ایجاد امواج مصیبت از دوران باستان بوده است. این نیرو مسئول بسیاری از بلاها در جهان رافتالیا و جهان گلس از جمله موج‌های مصیبت، تخریب سبک‌های مبارزه‌ی هنگن موسو […]
سایه‌ها .  - ظهور قهرمان سپر

سایه‌ها

سه سایه در حضور مالتی سایه‌ها (Shadows) گروهی از افراد هستند که در خدمت مستقیم سلطنت کشور هستند. آن‌ها یک سازمان یکپارچه نیستند و برای نمونه بخشی از سایه‌ها به کلیسای سه قهرمان خدمت می‌کردند. شرح سایه‌ها از یونیفرم‌هایی استفاده می‌کنند که جنسیت و هویت آن‌ها را مخفی نگه می‌دارد. آن‌ها در واقع نوعی «سرویس […]
کلیسای سه قهرمان .  - ظهور قهرمان سپر

کلیسای سه قهرمان

زیارتگاه اصلی کلیسا کلیسای سه قهرمان (The Church of the Three Heroes) که همچنین با نام فرقه سه قهرمان شناخته می‌شود، مذهب ملی سابق ملرومارک است. این مذهب از شاخه‌ای از «ایمان چهار مقدس» است که تنها به قهرمانان نیزه، شمشیر، و کمان باور دارد. پیش‌زمینه این مذهب انشعابی از مذهب چهار قهرمان مقدس است. […]