ویکی ظهور قهرمان سپر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اصطلاحات

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
سلاح‌های تابع .  - ظهور قهرمان سپر

سلاح‌های تابع

سلاح‌های تابع (Vassal Weapons) موجودیت‌هایی هستند که به جهانی دیگر احضار می‌شوند. این سلاح‌ها بر خلاف سلاح‌های افسانه‌ای قادر به احضار شدن بدون وجود یک کاندید هستند. از این رو هر یک بومیان جهان در صورت ثابت کردن ارزش خود می‌توانند این سلاح‌ها را حمل کنند. به کاربرانی که این سلاح‌ها را حمل می‌کنند دارندگان […]
سری نفرین .  - ظهور قهرمان سپر

سری نفرین

سری نفرین (Curse Series) یک سری از سلاح‌های باز شده از سلاح‌های افسانه‌ای و سلاح‌های تابع است که بر اساس هفت گناه کبیره هستند. آن‌ها با یک حالت روانشناسی مفرط باز می‌شوند و به عنوان یک سیستم تدافعی در این سلاح‌ها عمل می‌کنند. نگاه کلی قدرت سری نفرین در نقطه‌ای از یک انفجار احساسی باز می‌شود. […]
سلاح‌های افسانه‌ای .  - ظهور قهرمان سپر

سلاح‌های افسانه‌ای

سلاح‌های افسانه‌ای (Legendary Weapons) ارواحی باستانی هستند که در قالب سلاح‌هایی نمود پیدا کرده‌اند. آن‌ها کاربران مناسبت را احضار می‌کنند تا در برابر ترکیب شدن جهان‌ها مقاومت کنند. کاربران این سلاح‌ها با عنوان قهرمانان افسانه‌ای شناخته می‌شوند. این سلاح‌ها همچنین با نام چهار سلاح مقدس نیز شناخته می‌شوند و به همین ترتیب کاربران‌شان با نام قهرمانان […]
قهرمان‌ها .  - ظهور قهرمان سپر

قهرمان‌ها

قهرمان‌ها نامزدهای «سلاح‌های افسانه‌ای» و «سلاح‌های تابعه» هستند. آن‌ها برگزیده می‌شوند و در مواقعی از دنیایی دیگر احضار می‌شوند تا با دریافت این سلاح‌ها از جهان در برابر امواج مصیبت و همین طور از جانوران نگهبان محافظت کنند. هدف اصلی آن‌ها شکست دادن دشمن ارواح سلاح‌ها است، کسی که به افراد بدخواه توانایی می‌دهد تا […]

جانوران نگهبان

جانوران نگهبان (Guardian Beasts) موجوداتی افسانه‌ای به منظور محافظت از جهان خود در برابر امواج هستند. شرح جانوران نگهبان یک ویژگی ایمنی خاص در برابر امواج هستند. هدف از وجود آن‌ها این است که در صورت عدم موفقیت قهرمانان افسانه‌ای در دفاع از امواج، به عنوان آخرین دفاع عمل کنند. با این حال این محافظت […]
امواج فاجعه .  - ظهور قهرمان سپر

امواج فاجعه

امواج فاجعه یا مصیبت (Waves of Calamity) یک پدیده مرموز و تکرار شده است که سرزمین‌های نزدیک را ویران می‌کند و احضار قهرمانان افسانه‌ای را تضمین می‌کند. ماهیت حقیقی بر اساس یک کتیبه قدیمی در کتابخانه هزارتوی باستانی، در هستی بُعدها یا «جهان‌های» مختلفی وجود دارد. به دلیل حرکت شناور و آزاد این جهان‌ها، آن‌ها […]

خدا

خدا (God) در داستان مجموعه ظهور قهرمان سپر اشاره به «خدایان حقیقی» ندارد، بلکه اشاره به موجوداتی دارد که برتری یافته‌اند و تبدیل به موجودی توانا شده‌اند. اگرچه این موجودات توانا خوانده می‌شوند اما آن‌ها موجوداتی هستند که تا حدی تکامل یافته‌اند که دیگر در مرز قوانین یک دنیا جای نمی‌گیرند و می‌توانند تغییراتی کوچک را […]

افراد تناسخ-یافته

افراد تناسخ-یافته (Reincarnated Individuals) افرادی هستند که در دنیای قهرمانان دوباره متولد می‌شوند و خاطرات زندگی قبلی خود را حفظ می‌کنند. آن‌ها همچنین با عنوان پیشگامان امواج (Vanguards of the Waves) شناخته می‌شوند و توسط «موجوداتی که خودشان را خدایان می‌نامند» (خدایان جعلی) تناسخ یافته‌اند. شرح همه افراد تناسخ یافته دارای صفات مشترکی هستند. همه‌ی […]

ادیان

در مجموعه ظهور قهرمان سپر چندین ادیان بر اساس چهار سلاح افسانه‌ای وجود دارد. کلیسای چهار قهرمان کلیسای چهار قهرمان منشا تمام ادیان پیرامون چهار سلاح افسانه‌ای است. بعدها دو شاخه از این دین ایجاد شد که هر کدام اعتقادات خود را داشتند و با نام‌های «کلیسای سه قهرمان» و «کلیسای سپر» شناخته می‌شدند. پس […]
دنیای رافتالیا .  - ظهور قهرمان سپر

دنیای رافتالیا

دنیای رافتالیا (Raphtalia's World) جهانی است که نائوفومی ایواتانی به عنوان قهرمان سپر در آن احضار شد. اینجا خاستگاه بسیاری از شخصیت‌ها از جمله رافتالیا، فیلو، و ملتی است. شرح فرهنگ فرهنگ در دنیای رافتالیا کشور به کشور تفاوت زیادی دارد. در حالی که ملرومارک بیشتر شبیه به یک ملت اروپایی است، کشورهای دیگری مثل […]

جهان‌ها

در مجموعه ظهور قهرمان سپر، یک جهان اشاره به بُعدی مستقل در جهان‌های موازی دارد. نگاه کلی بر اساس یک کتیبه قدیمی در کتابخانه هزارتوی باستانی، در هستی بُعدها یا «جهان‌های» مختلفی وجود دارد. به دلیل حرکت شناور و آزاد این جهان‌ها، آن‌ها به ندرت با یکدیگر برخورد می‌کنند. در صورتی که این اتفاق بیفتد، […]