ویکی ظهور قهرمان سپر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گریفین

اشتراک‌گذاری

گریفین

Griffin

گریفین - ظهور قهرمان سپر

نوعی

حیوانی

گریفین‌ها (Griffins) هیولاهای قدرتمندی هستند که همانند ترکیبی از عقاب و شیر هستند. از لحاظ افسانه و قدرت آن‌ها هم به اژدهایان و هم به فیلولیال‌ها شباهت دارند.

شرح

در گذشته یک گریفین پادشاه وجود داشت که به واسطه‌ی یک جهش انسانی از گریفین‌های طبیعی ایجاد شده بود. این فرد جهش‌های زیادی داشت و آن‌ها قادر به کشتن تمام فلیولیال‌های در حال پرواز شدند. برخی از گریفین‌ها از جمله آشیل حتی دارای فرم انسانی هستند. گریفین‌هایی وحشی وجود دارند که گرفته شده و به کولوسئوم‌های زلتوبل برده می‌شوند تا جنگجویان قدر با آن‌ها مبارزه کنند. گریفین های وحشی در بسیاری از مکان‌ها از جمله کوه‌های خارج از مروارمارک زندگی می‌کنند.

صفحات دیگر