بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کلیسای سه قهرمان

اشتراک‌گذاری
کلیسای سه قهرمان
زیارتگاه اصلی کلیسا

کلیسای سه قهرمان (The Church of the Three Heroes) که همچنین با نام فرقه سه قهرمان شناخته می‌شود، مذهب ملی سابق ملرومارک است. این مذهب از شاخه‌ای از «ایمان چهار مقدس» است که تنها به قهرمانان نیزه، شمشیر، و کمان باور دارد.

پیش‌زمینه

این مذهب انشعابی از مذهب چهار قهرمان مقدس است. این فرقه بر علیه قهرمان سپر تبلیغ می‌کند و آن را شیطانی می‌داند که قصد نابودی جهان را دارد، در حالی که سه قهرمان دیگر را مقدس می‌شمارد. در این کشور، هیچ داستانی درباره قهرمان سپر وجود ندارد، چرا که همه‌ی آن‌ها به عمد پاک شده‌اند.

یک نسخه‌ی همانندسازی شده از یک سلاح افسانه‌ای توسط این کلیسا به سرقت رفت. برای استفاده از این سلاح، قدرت جادویی چند صد نفر باید فدا می‌شد. علاوه بر این، تولید انبوه این فناوری غیرممکن بود. با این حال باورمندان این دین حاضر بودند برای استفاده از این سلاح در مسیر هدف مذهب خود، انرژی خود را فدا کنند و جان خود را به خطر بیندازند.

این مذهب ریشه‌ای عمیق در ملت مروارمارک دارد. آن‌ها نیمه-انسان‌ها را پست‌تر می‌شمارند و آن‌ها را موجوداتی شیطانی می‌خوانند.

اعضای شناخته شده

  • بیسکاس تی.بالموس: کشیش ارشد کنونی و مسئول تمام اقدامات فجیع فرقه.
  • سایه‌ها: یک شاخه از سایه‌ها وجود داشتند که به این فرقه وابسته بودند.
  • راهبه‌ها

پشتیبانی

پادشاه آلتکری ملرومارک سی و دوم به این فرقه در فشار آوردن به قهرمان سپر کمک کرد. مالتی نیز برای اهداف و سود خود به این فرقه کمک‌هایی کرد.

آن‌ها همچنین کمک‌های مالی زیادی از اشرافیان دریافت می‌کردند و این برخی از این مبالغ از مالیات های سنگین به دست می‌آمد.

صفحات دیگر