ویکی ظهور قهرمان سپر

کایمیرا

اشتراک‌گذاری

کایمیرا

Chimera

کایمیرا - ظهور قهرمان سپر

سلاح باز شده

سپر گوشت چیمرا
سپر استخوان چیمرا
سپر چرم چیمرا
سپر افعی چیمرا

اولین نمایش

قسمت ۳ (انیمه)
جلد ۲، فصل ۶ (مانگا)
جلد ۱، فصل ۲۱ (لایت ناول)

کایمیرا یا شیمر (Chimera) یک هیولای چهار-سر و باس موج دوم است.

ظاهر

چیمرا هیولایی با بدن و سر یک شیر، سر یک بز، سر یک اژدها، و دمی به شکل مار است.