ویکی ظهور قهرمان سپر

لاک‌پشت روح

اشتراک‌گذاری

لاک‌پشت روح

Spirit Tortoise

لاک‌پشت روح - ظهور قهرمان سپر

نوع

حیوان

کاربر و سلاح

نائوفومی، سپر افسانه‌ای

اولین نمایش

فصل ۵۱ (مانگا)
جلد ۶ (لایت ناول)

لاک‌پشت روح (Spirit Tortoise) یک هیولای لاک‌پشت با اندازه‌ی یک کوه است که به عنوان حادثه‌ای بزرگتر از امواج مصیبت شناخته می‌شود. این هیولا اولین جانور نگهبان است.

پیش‌زمینه

اگرچه منشا این لاک‌پشت هنوز مشخص نیست، اما وجود آن به امواج مصیبت گره خورده است. این جانور توسط چهار قهرمان افسانه‌ای قبلی که شامل فردی به نام کیچی بود، مهر و موم شد.

لاک‌پشت روح اولین نگهبان از چهار جانور نگهبان است محسوب می‌شود که قادر است با استفاده از جان هزاران نفر، سدی محافظتی را ایجاد کند تا از جهان در برابر امواج مصیبت محافظت کند. سه جانور نگهبان دیگر ققنوس، کیرین و شاه اژدها هستند. این جانوران تنها در صورتی که قهرمانان به اندازه کافی قوی نباشند تا در برابر امواج فاجعه مقاومت کنند، آزاد می‌شوند. برای متوقف کردن کامل امواج، آن‌ها باید دو سوم از کل جان مردم جهان را بگیرند.

این لاک‌پشت برای انجام مأموریت در جمع آوری روح‌ها به منظور مقابله با امواج، یک فرم انسانی به نام اوست هورای را به عنوان مظهر اراده‌ی خود ایجاد کرد. در ابتدا هورای قرار بود به تدریج و پنهانی اقدام به جمع‌آوری ارواح کند. اگر او موفق نمی‌شد تا به اندازه کافی روح جمع کند، سرانجام فرم حقیقی لاک‌پشت برای گرفتن ارواح آزاد می‌شد. هورای قرار بود نکاتی را به قهرمانان ارائه دهد و به آن‌ها نشان دهد که چگونه می‌توانند فرم واقعی لاک‌پشت را مهر و موم کنند. با این حال با مهر و موم نادرست کیو تمام این مسائل کنار رفت.

جانوران نگهبان مشابهی نیز در جهان گلس وجود دارند که معادل چینی جانوران ژاپنی جهان رافتالیا هستند. در جهان گلس، اولین جانور نگهبان لاک‌پشت سیاه است لاک پشت سیاه است که شکست خورد. در این جهان فردی معروف به آشغال شماره ۲ تلاش کرد تا نسخه‌هایی از این جانوران را ایجاد کند و آن‌ها را با مردم ادغام کند.