بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قهرمان‌ها

اشتراک‌گذاری
قهرمان‌ها

قهرمان‌ها نامزدهای «سلاح‌های افسانه‌ای» و «سلاح‌های تابعه» هستند. آن‌ها برگزیده می‌شوند و در مواقعی از دنیایی دیگر احضار می‌شوند تا با دریافت این سلاح‌ها از جهان در برابر امواج مصیبت و همین طور از جانوران نگهبان محافظت کنند. هدف اصلی آن‌ها شکست دادن دشمن ارواح سلاح‌ها است، کسی که به افراد بدخواه توانایی می‌دهد تا این سلاح‌ها را از نامزدهای اصلی‌شان بدزدند.

عناوین بی‌شماری به این قهرمانان اعطا شده است و این عناوین براساس نوع سلاحی انتخابی و جهانی که به آن احضار شده‌اند متفاوت است. از قهرمان‌های سلاح‌های افسانه‌ای با عنوان قهرمانان مقدس یا قهرمانان افسانه‌ای یاد می‌شود. از قهرمانان سلاح‌های تابعه نیز با عنوان دارندگان سلاح‌های تابعه یاد می‌شود، و در برخی موارد نام جایگزینی مانند هفت ستاره قهرمان داده می‌شود.

علاوه بر این نوع دیگری از «قهرمان وجود دارد که به زور از سلاح‌های نام برده استفاده می‌کند. از این افراد می‌توان با عنوان «قهرمانان جعلی» یاد کرد. آن‌ها قادر به استفاده از تمام قدرت سلاح‌ها نیستند.

صفحات دیگر