ویکی ظهور قهرمان سپر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سلاح‌های تابع

اشتراک‌گذاری
سلاح‌های تابع

سلاح‌های تابع (Vassal Weapons) موجودیت‌هایی هستند که به جهانی دیگر احضار می‌شوند. این سلاح‌ها بر خلاف سلاح‌های افسانه‌ای قادر به احضار شدن بدون وجود یک کاندید هستند. از این رو هر یک بومیان جهان در صورت ثابت کردن ارزش خود می‌توانند این سلاح‌ها را حمل کنند. به کاربرانی که این سلاح‌ها را حمل می‌کنند دارندگان سلاح‌های تابع یا قهرمانان تابع می‌گویند.

نام این سلاح‌ها ممکن است در هر جهان متفاوت باشد. برای نمونه در جهان رافتالیا به آن سلاح‌های هفت ستاره گفته می‌شود. مردم این جهان از وجود هشت سلاح تابع ناآگاه هستند. به تناسب هر سلاح افسانه‌ای، دو سلاح تابع وجود دارد تا به محافظت از جهان در برابر امواج کمک کند.

تاریخچه

ریشه

منشا سلاح‌های تابع با راز و رمزهایی همراه است. آن‌ها با سلاح‌های افسانه‌ای و جهان مربوط به آن‌ها ارتباط عمیقی دارند.

در ابتدا باور بر این بود که نقش سلاح‌های تابع برای حمله و از بین بردن قهرمانان افسانه‌ای جهان‌ها است. زمانی که دو جهان در حال آمیخته شدن هستند، از بین بردن تمام قهرمانان افسانه‌ای یک جهان می‌تواند جهان دیگر را حفظ کند. اکنون باور بر این است که نقش این سلاح‌ها وابسته به سلاح‌های افسانه‌ای است و به منظور کمک به قدرت آن‌ها استفاده می‌شود.

احضار و انتخاب

سلاح‌های تابع با تشریفاتی احضار می‌شوند و احضار آن‌ها می‌تواند با حضور یا عدم حضور کاندیدها باشند. زمانی که یک نگهدارنده بمیرد، سلاح به جستجوی نامزدی جدید با توانایی بالقوه می‌گردد. این سلاح می‌تواند در جهان پرسه بزند یا در مکان خاص باقی بماند.

فهرست سلاح‌های تابع

جهان رافتالیا

 • تبر
 • چکش
 • دستکش آهنی
 • چنگال
 • عصا
 • پرتابه
 • شلاق
 • کالسکه

جهان گلس

 • بادبزن
 • داس
 • کتاب
 • قایق
 • کاتانا
 • آینه
 • ساز موسیقی
 • آکج

جهان سین

 • ست دوزندگی
 • زنجیر
صفحات دیگر