ویکی ظهور قهرمان سپر

سلاح‌های افسانه‌ای

اشتراک‌گذاری
سلاح‌های افسانه‌ای

سلاح‌های افسانه‌ای (Legendary Weapons) ارواحی باستانی هستند که در قالب سلاح‌هایی نمود پیدا کرده‌اند. آن‌ها کاربران مناسبت را احضار می‌کنند تا در برابر ترکیب شدن جهان‌ها مقاومت کنند. کاربران این سلاح‌ها با عنوان قهرمانان افسانه‌ای شناخته می‌شوند.

این سلاح‌ها همچنین با نام چهار سلاح مقدس نیز شناخته می‌شوند و به همین ترتیب کاربران‌شان با نام قهرمانان مقدس شناخته می‌شوند. برای هر یک سلاح افسانه‌ای که در هر جهان وجود دارد، دو سلاح تابع نیز برای کمک وجود دارد.

ریشه

هر یک از سلاح‌های افسانه‌ای مربوط به جهانی مربوط به خودشان بود. این جهان‌ها توسط امواج مصیبت به هم پیوسته شد و طی آن جهان سپر و کمان با هم ادغام شدند و جهان شمشیر و نیزه نیز با هم ادغام شدند، بعدا همه با هم ترکیب شدند.

نقش این سلاح‌ها مبارزه با دشمن اصلی‌شان بود، کسی که قصد دارد با استفاده از امواج، جهان‌ها را با هم ترکیب و نابود کند. کاربران این سلاح‌های افسانه‌ای نقش نجات‌دهنده جهان و غلبه‌کننده بر امواج را دارند و در صورت موفقیت می‌توانند یکی از سه پاداش زیر را انتخاب کنند:

 • بازگشت به دنیای خودشان و برآوردن سه آرزو که تقریبا می‌تواند شامل هر چیزی باشد.
 • باقی ماندن در این دنیا و ستایش شدن به عنوان یک قهرمان. این گزینه‌ای است که بسیاری از قهرمانان قبلی انتخاب کرده‌اند.
 • یک بار بازگشت به دنیای خود با امکان بازگشت به این دنیا.

فهرست سلاح‌های افسانه‌ای

دنیای رافتالیا

 • شمشیر
 • نیزه
 • کمان
 • سپر

دنیای گلس

 • ابزار شکار
 • اوفودا
 • جواهر
 • اسباب بدون نوک

دنیای سین

 • زره
 • حلقه
صفحات دیگر