بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سایه‌ها

اشتراک‌گذاری
سایه‌ها
سه سایه در حضور مالتی

سایه‌ها (Shadows) گروهی از افراد هستند که در خدمت مستقیم سلطنت کشور هستند. آن‌ها یک سازمان یکپارچه نیستند و برای نمونه بخشی از سایه‌ها به کلیسای سه قهرمان خدمت می‌کردند.

شرح

سایه‌ها از یونیفرم‌هایی استفاده می‌کنند که جنسیت و هویت آن‌ها را مخفی نگه می‌دارد. آن‌ها در واقع نوعی «سرویس مخفی» هستند که بیشتر تحت خدمت مستقیم سلطنت فعالیت می‌کنند. اعضای این سازمان می‌توانند به عنوان قاتل، محافظ شخصی، پیام‌رسان و جاسوس عمل کنند.

صفحات دیگر