ویکی ظهور قهرمان سپر

دنیای گلس

اشتراک‌گذاری

دنیای گلس (Glass' World) نامی برای اشاره به دنیایی در میان شکاف‌های بُعدی است که در حال حاظر با دنیای رافتالیا مخلوط شده است.

شرح

گذشته کهن

دنیای گلس تاکنون در عصرهای مختلف چندین حمله از امواج فاجعه را تحمل کرده است و در نتیجه‌ی آن با چهار جهان دیگر مخلوط شده است که یکی از آن‌ها دنیایی است که نائوفومی در آن احضار شد. اگرچه بسیاری از حقایق در طول زمان گمشده است اما طبیعات و تاثیرات این امواج برای ساکنان این دنیا پاک شده است.

فرهنگ

این دنیا دارای ویژگی‌های فرهنگی مشابه با ژاپن پیش از جنگ و آلمان عصر مدرن است که شامل سیستم‌های مالی، معماری، پوشش، و موارد دیگر است. نوشتن در این دنیا شبیه به ژاپن باستان است که برخی از حرف‌های کانجی با آن ترکیب شده است.

مذهب

اگرچه وجود مذهبی در این دنیا تائید نشده است اما باور بر این است که قهرمانان مقدس از اهمیت بالایی برخوردارند و برای مقابله با امواج احضار می‌شوند. با این حال به نظر می‌رسد که ایمان آن‌ها نسبت به دنیای رافتالیا کمتر است چرا که بسیاری از رهبران دولتی امواج را به چشم یک خطر کوچک می‌بینند و برای علاقه شخصی خود متمایل به کشتن یا زندانی کردن قهرمان هستند.

نژادها

 • جول‌ها (Jewels)
 • اسپیریت‌ها (Spirits)
 • مردم چمن
 • مردم جانور
 • انسان‌ها
 • خرگوش‌های کتابخانه

محافظان دنیا

کشورها

 • سیکول
 • میکاکاگه
 • ریبول
 • لووار
 • کشور ساز موسیقی
 • کشور گلس
 • کشور نیزه
 • ملت اژدهای شیطانی