ویکی ظهور قهرمان سپر

بالون

اشتراک‌گذاری

بالون

Balloon

بالون - ظهور قهرمان سپر

نوع

غیر آلی

Exp

۱

گونه‌های

بالون نارنجی، زرد، و قرمز

منشا

ملرومارک

نام سلاح باز شده

سپر کوچک نارنجی
سپر کوچک زرد
سپر کوچک قرمز

کاربر و سلاح

نائوفومی، سپر افسانه‌ای

بالون (Balloon) یک هیولا از نوع غیر آلی است. آن‌ها در سراسر ملرومارک حضور دارند و یکی از ضعیف‌ترین هیولاها محسوب می‌شوند.

شرح

آنها معمولا در مزارع اطراف ملرومارک یافت می‌شوند و در رنگ‌های مختلفی متشکل از نارنجی، زرد و قرمز وجود دارند.

پس از کشته شدن، پوست بادکنکی آن‌ها معمولا در شهر قلعه‌ی ملرومارک معامله می‌شود. از پوست آن‌ها برای ساخت توپ‌های بازی استفاده می‌شود.

با وجود دفاع ضعیف این هیولاها و امکان کشتن راحت آن‌ها، اما قدرت گاز گرفتن این موجودات قوی است.

بسته به رنگ یک بالون، قدرت کلی متفاوت است. بالون‌های نارنجی ضعیف‌ترین و بالون‌های قرمز قوی‌ترین هستند. با وجود اختلاف قدرت بین رنگ‌ها اما همه‌ی آن‌ها با پاداش ۱ EXP همراه هستند.