ویکی ظهور قهرمان سپر

امپراتور اژدهای شیطانی

اشتراک‌گذاری

امپراتور اژدهای شیطانی

Demon Dragon Emperor

امپراتور اژدهای شیطانی - ظهور قهرمان سپر

نام مستعار

اژدهای جادو

نژاد

اژدها

جنسیت

مونث

سن

کمتر از ۱ (فرم احیا شده)

کشور و سکونت

کشور اژدهای شیطانی

سطح

۷۰ (جهان گلس)

اولین نمایش

جلد ۹، فصل ۱۲ (لایت ناول)

امپراتور اژدهای شیطانی (Demon Dragon Emperor) بخشی از امپراتور اژدها در جهان گلس است.

پیش‌زمینه

امپراتور اژدهای شیطانی قطعه‌ای از امپراتور اژدها از دنیای گلس است که سعی در تسخیر این جهان و مقهور کردن مردم را دارد. این اژدهای شیطانی باور دارد که انسان‌ها و سایر موجودات مشابه، برخلاف خودش خودخواه، نفرت‌انگیز، و نادان هستند و مناسب رهبری کردن نیستند.

برای مقابله با تهدید این اژدها، قهرمان شکار یعنی کیزونا کازایاما احضار شد. پس از شکست خوردن این اژدها، از بدن آن به عنوان منابع استفاده شد. بدن او اجازه داد تا سلاح اژدهای شیطانی برای قهرمانان مقدس باز شود، و آن‌ها به خاطر وضعیت خوب این سلاح، آن را به عنوان سلاح پیش‌فرض جدید خود استفاده کردند.