ویکی ظهور قهرمان سپر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

افراد تناسخ-یافته

اشتراک‌گذاری

افراد تناسخ-یافته (Reincarnated Individuals) افرادی هستند که در دنیای قهرمانان دوباره متولد می‌شوند و خاطرات زندگی قبلی خود را حفظ می‌کنند. آن‌ها همچنین با عنوان پیشگامان امواج (Vanguards of the Waves) شناخته می‌شوند و توسط «موجوداتی که خودشان را خدایان می‌نامند» (خدایان جعلی) تناسخ یافته‌اند.

شرح

همه افراد تناسخ یافته دارای صفات مشترکی هستند. همه‌ی آن‌ها نوابغی مغرور هستند که فکر می‌کنند که این جهان بازی است و در مورد زندگی ساکنان آن اهمیتی نمی‌دهند. آن‌ها توجهی به موج نمی‌دهند و در تلاش هستند تا خواسته‌های هذیانی خود را برآورده کنند.

این افراد از اعتماد به نفس بیش از حد برخوردار هستند. برخی از آن‌ها سعی دارند که به عنوان فردی برجسته شناخته شوند و برخی تصمیم می‌گیرند قدرت خود را پنهان کنند. آن‌ها همان طور که توسط خدایان جعلی انتخاب می‌شوند، به حقانیت خود اعتقاد دارند.

افراد تناسخ یافته با منطق پیچیده‌ی خود باعث آشفتگی، سردرگمی و بهم‌ریختگی امور می‌شوند. همه‌ی آن‌ها در زمان مرگ اعلام می‌کنند که دوباره باز می‌گردند. آن‌ها معمولا مسئول از دست رفتن اطلاعات مهم و همچنین از بین رفتن نظم در جهان هستند.

توانایی‌ها

  • توانایی ربودن سلاح افسانه‌ای
  • توانایی حصار
  • مشاهده منوی وضعیت
  • محل دخیره میان-بعدی
  • تقویت در پایگاه
  • پایداری روح
صفحات دیگر