بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مرتع بیکر

اشتراک‌گذاری

مرتع خانوادگی بیکر (Baker Ranch) ملکی بزرگ واقع در قصبه‌ی دالوی از لوئيزیانا بود. صاحب این مکان خانواده بیکر بود و آن‌ها در آن به پرورش گاو و اسب می‌پرداختند.

این ملک شامل چند بخش از جمله گلخانه، خانه‌ی اصلی، خانه‌ی قدیمی، فضای آزمایشی (طویله)، خانه‌ی قایقی و همچنین مهمان‌خانه بود. همین طور این مرتع دارای یک معدن نمک پنهان و یک پاتلاق بوده است.

تصاویر

صفحات دیگر