سردخانه

سردخانه

Morgue

سردخانه Resident Evil

آیتم‌ها

  • نارنجک فلش
  • کلید الماس
  • گیاه دارویی قرمز

دشمنان

زامبی‌ها

فایل‌ها

شرح مرده شماره ۵۳۴۷۷

نقشه

ایستگاه پلیس راکون (طبقه منفی ۱)

بازی

رزیدنت اویل ۲ (۲۰۱۹)

سردخانه (Morgue) مکانی در Resident Evil 2 (بازی ۲۰۱۹) است.

شرح

این مکان دارای ۱۱ تابوت درون دیوار است که یکی از آن‌ها در بخش شمالی اتاق مفقود شده است.