دفتر غربی

دفتر غربی

West office

دفتر غربی Resident Evil

نقشه

ایستگاه پلیس راکون (طبقه ۱)

اتصالات

تالار اصلی
اتاق شواهد و مدارک

بازی

  • Resident Evil 2
  • Resident Evil 3: Nemesis

موسیقی

The First Floor (بازی RE3)

دفتر غربی (West office) ناحیه‌ای در طبقه‌ی اول ایستگاه پلیس راکون سیتی است.

دفتر غربی به اتاق شواهد و مدارک متصل است و اجازه‌ی گذر به راهروی بال غربی را می‌دهد.