ویکی Red Dead

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نیو آستین

اشتراک‌گذاری
نیو آستین Red Dead

نیو آستین (New Austin) یکی از سه سرزمین Red Dead Redemption و بزرگ‌ترین آن است. در Red Dead Redemption 2 نیز این منطقه یکی از پنج قلمروی آمریکایی است. این منطقه با عنوان «مرز» (Frontier) نیز خطاب می‌شود.

توصیف

این قلمرو به خاطر بیابان‌های ناهموار و خشکش که بر اثر استعار به این حال افتاده شناخته می‌شود. علاوه بر این یاغی‌ها و حیوانات وحشی در این منطقه به وفور یافت می‌شوند.

نام این منطقه و بزرگ‌ترین شهر آن به عنوان موقعیتی مرزی، وجود معادن و دریک‌های نفتی همه از تگزاس الهام گرفته شده اند.

صفحات دیگر