ری:زیرو

جادوگران گناه

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
ساتلا ری:زیرو

ساتلا

ساتلا (ساتلا) جادوگر حسادت و مسئول فاجعه بزرگ در ۴۰۰ سال پیش است. او در حال حاضر در معبد سنگ مهر شیطانی مهر و موم شده است که جایی در زیر تپه‌های شنی آگریا و نزدیکی برج مراقبت پلیادس واقع شده است. در حقیقت جادوگر جسادت یک شخصیت جداگانه است که وقتی او با عامل […]

اکیدنا ری:زیرو

اکیدنا

اکیدنا (Echidna) جادوگر طمع بود. در سراسر مجموعه به او اشاره شده است به خصوص برای ارتباطی که با رزوال و بیتریس دارد. او در آرک ۴ به عنوان یک شخصیت جانبی مهم و سپس به عنوان آنتاگونیست ثانویه معرفی شد. در سراسر آرک ۴، روح او به عنوان ناظری بر آزمون‌ها به منظور از […]

پاندورا ری:زیرو

پاندورا

پاندورا (Pandora) جادوگر خودستایی است که با فرقه جادوگر ارتباط دارد. به خاطر فرماندهی پاندورا بر این فرقه، او می‌تواند یکی از آنتاگونیست‌های اصلی ری:زیرو توصیف شود. حدود صد سال پیش پاندورا همراه با اسقف گناه طمع و کوروهبی به جنگل الیور حمله کرد. هدف او استفاده از یک دختر نیمه-الف جوان به نام امیلیا بود […]

امگا ری:زیرو

امگا

امگا (Omega) نسخه‌ی کپی کنونی ریوزو است که حامل روح جادوگر طمع است. قبل از سقوط پناهگاه، این کلون تحت عنوان شیما-یک شناخته می‌شد که یکی از چهار کلون اصلی بود که ماموریت نظارت بر پناهگاه را داشت. در حال حاضر امگا با همراهی کولت و پالمایرا به دلیل نامعلومی در مسیر دولت-شهر کاراراگی است. […]

هکتور ری:زیرو

هکتور

هکتور (Hector) جادوگر سوداگری است. در حال حاضر اطلاعات زیادی از او وجود ندارد. او در پیشینه‌ی رزوال و اکیدنا دارای حدی از اهمیت است و همچنین در ریشه‌ی وجود پناهگاه نقش دارد چرا که دلیل ساخت آن هکتور بوده است. تقریبا ۴۰۰ سال پیش او در تعقیب اکیدنا به پناهگاه رسید، جایی که به […]

دافنی ری:زیرو

دافنی

دافنی (Daphne) جادوگر شکم‌پرستی بود. نام او در سراسر داستان اشاره شده است و رسما در آرک ۴ به عنوان یک شخصیت جانبی معرفی شد. بر خلاف باور عموم این ساتلا نبود که جانوران شیطانی را ساخت بلکه دافنی بود. به دنبال مرگ او در ۴۰۰ سال پیش، اکیدنا روح او را به پناهگاه برد. […]

سکمت ری:زیرو

سکمت

سکمت (Sekhmet) جادوگر تنبلی بود. او در آرک ۴ به عنوان یک شخصیت جانبی معرفی شد. به دنبال مرگ او در ۴۰۰ سال پیش، اکیدنا روح او به همراه سایر جادوگران را جمع‌آوری کرد و به پناهگاه برد. در سراسر آرک ۴ او و سایر جادوگران به سوبارو کمک کردند و نگاه او به «بازگشت […]