ری:زیرو

سازمان‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
جادوگران گناه .

جادوگران گناه

جادوگران گناه (Witches of Sin) یک اصطلاح در دنیای ری:زیرو است برای اشاره به افرادی که قبلا وظیفه‌ی نظارت بر هر یک از هفت گناه کبیره را داشته‌اند. در حال حاضر تنها اطلاعاتی که در مورد این اشخاص این است که آخرین جادوگران هفت زن بوده‌اند که بر طمع، غرور، خشم، شکم‌پرستی، تنبلی، هوس، و […]

فرقه جادوگر .

فرقه جادوگر

فرقه جادوگر (Witch Cult) سازمانی است که ادعا شده است جادوگر حسادت را ستایش می‌کند. این سازمان توسط پتلگیوس رومانی-کونتی و یک فرد بی‌نام دیگر بنیان شده است. تاریخچه فرقه جادوگر برای مدت ۴۰۰ سال وجود داشته است، از زمانی که جادوگران زنده و فعال بودند. این سازمانی محرمانه و مرموز است و از این […]

ارتش امپراتوری .

ارتش امپراتوری

گاردهای کاخ کریستال در حال اسکورت نخست وزیر، برستتز فوندالفون ارتش امپراتوری (Imperial Army) نیروی مبارز اصلی امپراتوری مقدس وولانچیا است که تحت فرمان مستقیم امپراتور اعزام می‌شود. وظیفه‌ی این ارتش حفظ نسبی صلح در امپراتوری، محافظت از امپراتور، سرکوب هر گونه شورش جدی در سراسر کشور، و گشت‌زنی در مرزها است. شرح در دنیای […]

کمپ امیلیا .

کمپ امیلیا

کمپ امیلیا (Emilia Camp) یک تیم انتخابی سلطنتی است که توسط امیلیا رهبری می‌شود. شرح امیلیا اشاره کرده است که او می‌خواد پادشاهی برای ذوب کردن سرزمین‌های یخی جنگ الیور باشد. علاوه بر این او گفته است که هدفش برای پادشاه شدن چیزی جز برابری در این پادشاهی نیست. بعد از آزمون‌هایی که توسط اکیدنا […]