ری:زیرو

اصطلاحات

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
جادوگران گناه .

جادوگران گناه

جادوگران گناه (Witches of Sin) یک اصطلاح در دنیای ری:زیرو است برای اشاره به افرادی که قبلا وظیفه‌ی نظارت بر هر یک از هفت گناه کبیره را داشته‌اند. در حال حاضر تنها اطلاعاتی که در مورد این اشخاص این است که آخرین جادوگران هفت زن بوده‌اند که بر طمع، غرور، خشم، شکم‌پرستی، تنبلی، هوس، و […]

فرقه جادوگر .

فرقه جادوگر

فرقه جادوگر (Witch Cult) سازمانی است که ادعا شده است جادوگر حسادت را ستایش می‌کند. این سازمان توسط پتلگیوس رومانی-کونتی و یک فرد بی‌نام دیگر بنیان شده است. تاریخچه فرقه جادوگر برای مدت ۴۰۰ سال وجود داشته است، از زمانی که جادوگران زنده و فعال بودند. این سازمانی محرمانه و مرموز است و از این […]

اختیار .

اختیار

یک جعبه سیاه مرموز حامل فاکتور جادوگری تنبلی اختیارها (Authorities) توانایی‌های مختلف جادوگران گناه، اسقف‌های گناه و برخی دیگر از اشخاص نادر هستند. شرح اختیارها می‌توانند در افراد، بعد از این که آن‌ها فاکتورهای جادوگری به دست می‌آورند نمایان شود. بنا بر گفته‌ی بیتریس فاکتورهای جادویی در مقابل «اود لاگونا» (مانای عظیم در هسته دنیا) […]

محافظت الهی

محافظت‌های الهی (Divine Protections) یا موهبت‌ها تقویت‌های مختلفی است که ممکن است افراد در زمان تولد آن را در اختیار داشته باشند. شرح محافظت‌های الهی، موهبت‌هایی هستند افراد در زمان تولد از اود لاگونا می‌گیرند. برخی نژادها یک محافظت الهی دارند که همیشه اعضای آن نژاد دریافت می‌کنند. بیشتر افراد بدون هر گرونه محافظت متولد […]

جانور شیطانی .

جانور شیطانی

جانور شیطانی (Demon Beast) نامی عمومی برای هر تعداد از ارگانیسم‌هایی است که قادر هستند خود را از مانا حفظ کنند و ریشه‌هایی از خلق توسط جادوگر شکم‌پرستی را دارند. آن‌ها تحت بیشتر شرایط از جانداران متداول بزرگ‌تر و قوی‌تر هستند و اغلب دارای قابلیت‌های جادویی خطرناک هستند. شرح در فرهنگ عامه جانوران شیطانی موجوداتی […]

گزینش سلطنتی .

گزینش سلطنتی

گزینش سلطنتی (Royal Selection) رویدادی رویدادی است که طی آن تصمیم‌گیری می‌شود که چه کسی تبدیل به پادشاه چهل دوم قلمروی اژدهای لوگنیکا شود. این انتخابات به مدت سه سال دوام دارد و قبل از آئین اژدهای الهی پایان پیدا می‌کند. پنج نامزد این انتخابات امیلیا، فلت، پریسکیلا باریل، کراچ کارستن و آناستاسیا هوشین هستند […]