ری:زیرو

گوستکو

اشتراک‌گذاری
گوستکو

قلمروی مقدس گوستکو (Holy Kingdom of Gusteko) که معمولا با نام گوستکو شناخته می‌شود کشوری واقع در شمال لوگنیکا است. این یکی از چهار ملت بزرگ جهان است.

تاریخچه

اودگلس به عنوان پایه‌گذار گوستکو قراردادی را با فردی شناخته شده به نام پادشاه مقدس انجام داد و این حق را پیدا کرد تا انتخاب کند که چه کسی پادشاه مقدس گوستکو خواهد بود.

سال‌ها قبل، بعد از ایجاد پیمانی با فارسال لوگنیکا و وولکانیکا، جادوگران از سراسر اقلیم به گوستکو آمدند. آن‌ها برای کشتن افراد با طلسم‌های شناخته شده به نام نفرین شناخته می‌شوند، با این حال این تنها زیرمجموعه‌ای از کاربران جادو و هنرهای معنوی این مکان است.