ری:زیرو

گزینش سلطنتی

اشتراک‌گذاری
گزینش سلطنتی

گزینش سلطنتی (Royal Selection) رویدادی رویدادی است که طی آن تصمیم‌گیری می‌شود که چه کسی تبدیل به پادشاه چهل دوم قلمروی اژدهای لوگنیکا شود. این انتخابات به مدت سه سال دوام دارد و قبل از آئین اژدهای الهی پایان پیدا می‌کند. پنج نامزد این انتخابات امیلیا، فلت، پریسکیلا باریل، کراچ کارستن و آناستاسیا هوشین هستند که همه توسط نشان اژدها انتخاب شده‌اند.

تاریخچه

فرآیند جانشینی در خاندان لوگنیکا کاملا ناشناخته است، اگرچه پیش‌بینی می‌شود به شکل سلطنت فئودالی باشد و اولویت جانشینی با مردان باشد، چرا همه تمام پادشاه شناخته شده مرد بوده‌اند.

 با مرگ تمام خاندان لوگنیکا در نتیجه‌ی یک بیماری، حکومت باقی مانده و نهادهای آن شوکه شدند. از این رو نگرانی‌های امنیتی بسیار زیاد شد، به خصوص در مورد امپراتوری وولاکیا همسایه جنوبی آن‌ها که از لحاظ تاریخی با آن جنگ داشتند. اگرچه از طریق دیپلماسی این مسئله حل شد اما همچنان تردید وجود داشت. از آنجا که چاره‌ی دیگری نبود شورای حکیم روی به لوح اژدها آورد.

همان طور که لوح اژدها گفته بود، پنجج نامزد در سراسر پادشاهی باید پیدا می‌شد. صلاحیت آن‌ها نیز از طریق استفاده از نشان اژدها تائید می‌شد. بعد یک سال جستجو در میان پنجاه میلیون شهروند تنها چهار نفر از پنج مورد یافته شدند. بر حسب تصادف نفر پنجم نیز در مناطق زاغه‌نشین پایتخت پیدا شد.