ری:زیرو

کاپلا امرادا لوگنیکا

اشتراک‌گذاری

کاپلا امرادا لوگنیکا

Capella Emerada Lugnica

کاپلا امرادا لوگنیکا - ری:زیرو

نام مستعار

اسقف گناه هوس
مادر

لقب

ماما

نژاد

ناشناخته

جنسیت

مونث

سن

ناشناخته

وابسته به

سازمان آدمکشی

پیشه

اسقف گناه هوس
رهبر سازمان آدمکشی گوستکو

توانایی

تجهیزات

انجیل فرقه جادوگر

اولین نمایش

جلد ۱۷ (لایت ناول)

کاپلا امرادا لوگنیکا (Capella Emerada Lugnica) یک اسقف گناه از فرقه جادوگر و نماد هوس است. او اولین بار در آرک ۵ نمایش داده شد و به عنوان یکی از آنتاگونیست‌های اصلی این آرک ایفای نقش کرد. او شهروندان بی‌گناه را تبدیل به مگس کرد و سوبارو و سایرین مجبور شدند به برج مراقبت پلیادس سفر کنند تا زیان‌های انجام شده توسط کاپلا را بازگردانی کنند. پس از شکست فرقه در آرک ۵، کاپلا اقدام به فرار کرد.

او همچنین با عنوان مادر شناخته می‌شود و تحت این عنوان یک سازمان آدمکشی را هدایت می‌کند که در چهار قرن فعال بوده است. او به عنوان رهبر این سازمان یک آنتاگونیست جزئی در آرک ۱، آرک ۲ و آرک ۴ محسوب می‌شود اگرچه نمایش داده نشده است.