ری:زیرو

پناهگاه

اشتراک‌گذاری
پناهگاه

پناهگاه کرمالدی (Sanctuary of Kremaldy) که همچنین با نام قبرستان جادوگر طمع شناخته می‌شود روستانیی ساخته شده توسط اچیدنا است که توسط خاندان رزوال برای چند نسل محافظت شده است.

شرح

این پناهگاه یک روستای فقیر در قلمروی رزوال است. این روستا خودش از گروهی از بناهای ساخته شده درون جنگل ساخته شده است. اینجا توسط یک فنس کوتاه با یک دروازه سنگی قدیمی محاصره شده است و در حال حاضر متروکه است.

هدف اصلی از ساخت پناهگاه دور نگه داشتن جادوگر سودا زدگی از دست اچیدنا بوده است.