ری:زیرو

پاندورا

اشتراک‌گذاری

پاندورا

Pandora

پاندورا - ری:زیرو

نام مستعار

جادوگر خودستایی
خودستا

لقب

پاندورا-ساما

نژاد

ناشناخته

جنسیت

مونث

سن

+۴۰۰ (احتمالا)

پیشه

جادوگر خودستایی

اولین نمایش

جلد ۱۴ (لایت ناول)
قسمت ۴۳ (انیمه)

صداگذار

کوگیمیا ریه

پاندورا (Pandora) جادوگر خودستایی است که با فرقه جادوگر ارتباط دارد. به خاطر فرماندهی پاندورا بر این فرقه، او می‌تواند یکی از آنتاگونیست‌های اصلی ری:زیرو توصیف شود.

حدود صد سال پیش پاندورا همراه با اسقف گناه طمع و کوروهبی به جنگل الیور حمله کرد. هدف او استفاده از یک دختر نیمه-الف جوان به نام امیلیا بود تا یک مهر مرموز را که در اعماق این جنگل قرار داشت باز کند. با این حال وقتی امیلیا اقدام به منجمد کردن همه‌ی افراد داخل روستا از جمله خودش کرد، نقشه پاندورا شکست خورد. حدود چهارده سال پیش در هنگام شکست در مطیع‌سازی هاکوگی، پاندورا حضور یافت و در مرگ ترزا ون آستریا نقش داشت.

پیشینه

پاندورا در مقطعی از زندگی‌اش با عامل جادوگری خودستایی تماس پیدا کرد و آن را جذب کرد. این عامل سرانجام به شکل اختیار خودستایی در او شکوفا شد. به خاطر همین موضوع او در میان جادوگران گناه پنداشته شد که شامل گروهی از افراد با نه عامل جادوگری بودند و هر یک به گناهی مرتبط بودند. پاندورا به خاطر ارتباط به جادوگران با نام جادوگر خودستایی شناخته شد.

پاندورا تنها جادوگر گناه بود که پس از فاجعه‌ی ایجاد شده توسط ساتلا، آزادانه در سراسر دنیا پرسه می‌زد. در طول چهار قرن بعد پاندورا به دلایلی نامعلوم دانه‌های مختلف آشوب را در سراسر دنیا کاشت. در نقطه‌ای او تبدیل به یک شریک برای فرقه جادوگر شد. گرچه موقعیت دقیق او در این فرقه ناشناخته باقی مانده بود اما اسقف‌های گناه که این گروه را هدایت می‌کردند برای پاندورا احترام قائل خاصی بودند. علاوه بر این وجود او در میان اعضای فرقه پنهان نگه داشته شد و کسی در مورد او صحبت نمی‌کرد.