ری:زیرو

پادشاهی لوگنیکا

اشتراک‌گذاری
پادشاهی لوگنیکا

پادشاهی لوگنیکا (Kingdom of Lugnica) که همچنین با نام قلمروی اژدهای لوگنیکا شناخته می‌شود، یکی از چهار ملت بزرگ دنیا و کشوری است که بیشترین رویدادهای داستان اصلی در آن رخ می‌دهد. این یک کشور سلطنتی و تاریخی است که توسط خاندان سلطنتی لوگنیکا که در حال حاضر منقرض شده‌اند اداره می‌شده است. این کشور با سه ملت بزرگ دیگر هم‌مرز است.

لوگنیکا از لحاظ جغرافیایی کشور بزرگی با جمعیتی بالا به میزان پنجاه میلیون نفر است. سرزمین‌های آن دارای محیط‌های مختلف با شرایط هوایی گوناگون است. این کشور خاستگاه بسیاری از نژادها و گروه‌های قومی است و این کشور حداقل دارای تاریخ هزار ساله است. در غیاب پادشاه نزدیک‌ترین فرد برای رهبری حکومت نخست وزیر میکولوتوف مک‌ماهون است.

با وجود بهبود اقتصاد و صلح و پایداری نسبی در بیشتر کشور، لوگنیکا دارای کشاکش‌های داخلی، تنش نژادی، و مشقت اقتصادی است.

مکان‌ها

  • لوگنیکا: پایتخت پادشاهی لوگنیکا
  • پریستلا: شناخته شده با عنوان شهر دروازه آب که یکی از پنج پایتخت منطقه‌ای پادشاهی لوگنیکا است.
  • پیکوتات: یکی از پنج پایتخت منطقه‌ای
  • فلاندرز: یکی از پنج پایتخت منطقه‌ای در جنوبی‌ترین بخش کشور که همچنین با نام پایتخت اژدهای زمین شناخته می‌شود.
  • کوستول: یک شهر پرتکاپوی نیمه-انسان و یکی از پنج پایتخت منطقه‌ای
  • پاپلت: شهری در جنوب لوگنیکا
  • فلات ردوناس: محل شکل گرفتن یکی از اولین جنگ‌های مهم نیمه-انسان
  • زمین کاستور: محل شکل‌گیری دومین جنگ مهم نمیه-انسان‌ها
  • پاتلاق آیهیا: یک زمین پاتلاقی در جنوب که محل شکل‌گیری بزرگترین نبرد نیمه-انسان‌ها است.